Compensa » Tooted » Liikluskindlustus

Compensa liikluskindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mida reguleerib Liikluskindlustuse seadus. Liikluskindlustuse leping tuleb sõlmida kõigi Eestis registreeritud ja liikluses osalevate sõidukite suhtes. Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitatakse õnnetuses osalenud kannatanutele tekkinud vara- ja isikukahjud ning kahju põhjustanud sõidukijuhi esmased ravikulud. Kuna liikluskindlustuse alusel ei hüvitata kahju põhjustaja enda sõidukile tekkinud kahjusid, siis aitab selliste kahjude hüvitamisel vabatahtlik sõidukikindlustus. Erandina osutatab Compensa enda liikluskindlustuse klientidele esmast puksiirabi teenust ka olukorras, kus sõiduk osales liiklusõnnetuses põhjustana.

Liikluskindlustuse lepingut sõlmides saab valida automaatselt pikeneva lepingu ja mitte pikeneva lepingu vahel. Automaatselt pikeneva lepingu korral on tagatud järjepidev kindlustuskaitse ning kliendina ei pea Te lepingu pikendamise pärast muretsema. Automaatselt mitte pikeneva lepingu puhul peab kindlustusvõtja ise jälgima millal tuleb leping uueks perioodiks sõlmida.

Liikluskindlustus kehtib Eestis, Euroopa Majanduspiirkonna riikides (sh Šveits) ja Rohelise Kaardi riikides. Sõidukiga välisriiki reisides soovitame alati kaasa võtta Roheline Kaart, mis on liikluskindlustuse rahvusvaheline tõend. Väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse reisimisel on Rohelise Kaardi olemasolu kohustuslik. Vaata rohelise kaardi kehtivuse piire siit: https://lkf.ee/images/files/Liikluskindlustus_naited_valis_toimimine2.pdf

Liikluskindlustuse lepingu sõlmimisel on oluline ka meeles pidada, et alates 2015 aastast on liiklusõnnetuse kannatanul võimalik pöörduda sõidukikahjude hüvitamiseks enda kindlustusandja poole. Enda kindlustusandja juures kahjukäsitluse toimingute teostamine lihtsustab kannatanu jaoks asjaajamist ning kannatanu saab arvestada endale harjumuspärase teeninduse kvaliteediga. Siiski tuleb  arvestada, et kannatanule saab enda kindlustusselts kahju hüvitada ainult juhul, kui õnnetuses ei saanud inimesed viga, kahjujuhtumi toimumise asjaolud on selged ning kahju eeldatav suurus ei ületa 10 000 eurot.